31 okt. 2016

Kalligrafi

När Tranströmer gick genom en skog av tomma rustningar eller när Derrida refererade till Kirkegaards spöke för att peka på någon slags enighet runt vilken identitetsbegreppet verkar bli omskrivet, så var det lika mycket deras brevväxling med tiden som tidens brevväxling med oss.

26 okt. 2016

Brev

I sin brevväxling med tiden hör jag ofta Derrida ringa in hur dåtidens framtidsteknologier skulle kunna påverka våra förväntningar på filosofin i framtiden.

25 okt. 2016

Ekon

När Derrida skrev om det som skriver historien om subjektivitet lät han vid någon tidpunkt sitt medvetande stå i dialog med Kirkegaards spöke för att på så vis berätta något om den serie binärer som ofta ekar under den tid som klyver varje atom i varje lexikon.

19 okt. 2016

Centrismer

Om man ser ut över symbolerna för symbolerna som ser ut genom staden i sig själv - kan man redan där se hur allt detta rymmer centrismerna som skriver och läser världen som skriver och läser världen.

Cameos

När regissören skriver och spelar rollen som en regissör i filmen som regisseras av samme regissör uppstår något som vi rent filosofiskt skulle kunna läsa som en berättelse i berättelsen.

16 okt. 2016

Sluttexter

Filmens sluttext är en intressant aspekt av filmen. Det är en punkt som är designad för att försiktigt leda oss från ett tillstånd där vi varit helt engagerade i vår berättelse. Ut i verkligheten. Den som en del av oss säger oss har pågått under tiden någon annan stans.

15 okt. 2016

Techne

Någon gång tänkte jag på översiktsbilder och teknologierna som skapar och återskapar dem som en slags teknologi.

12 okt. 2016

Efterklang

Ibland när jag mediterar försöker jag se skillnaden mellan det som andra har skrivit om medvetandet och det som skriver sig själv.