26 okt. 2016

Telos

I sin brevväxling med tiden hör jag ofta hur Derrida ringar in hur dåtidens framtidsteknologier skulle kunna påverka våra förväntningar på filosofin i framtiden.