26 okt. 2016

Brev

I sin brevväxling med tiden hör jag ofta Derrida ringa in hur dåtidens framtidsteknologier skulle kunna påverka våra förväntningar på filosofin i framtiden.