19 dec. 2017

Ringarna

Jag brukar tänka på skriften som allt som uppstår mellan det ena och det andra. Orden och ordskaparna, tecknen och tecknet. Ramen och det inramade. Ringen och det som ringer.

14 dec. 2017

Någon gång tänkte jag på olika texter som en blandning av manifesterade teknologier och teknologiernas manifest.

Årsringar

När bergskedjorna reser sig över våra vindrutetorkare brukar jag tänka "vid någon tidpunkt korsade tiden sig själv"

18 maj 2017

Tidsrymder

Alla formuleringar har alltid hämtat inspiration från vår nedtecknade historia. Även om Kubricks hissar, Tranströmers ljusa lie eller Shakespears gapande kranium egentligen är ett uttryck för något annat.

1 mars 2017

Former i havet

Jag stannar upp inför saker som inspirerar för att skapa en berättelse om berättelser. Det här blir då ett slags blivande av begrepp och bilder. En återspegling eller dialog mellan mig och världen. Former i havet.

21 feb. 2017

Stjärnbilder

Derrida gav oss läsningen av stjärnhimlens oändlighet genom att peka på perspektivet i vår antropocentriska klangbotten. Som om stjärnhimlen skänkte oss tecknen som sedan sjunger till oss från grottmålningarnas rymd.

15 feb. 2017

Kants tanke

Kant tyckte det var fint att tänka på geometriska figurer. Det kan jag tycka är lite komiskt. Filosofin pågår ju "always already" i kontakten med notskriftens tusenfoting. Det är så vi inser vår universella tillhörighet.

6 feb. 2017

Tagmemer

När man väljer att följa en tagmeme som linjen mellan två ögon och en mun genom tid kan enbart det perspektivet ta oss genom historien med en sådan kraft att varje partikel i varje filmruta kan sättas i rörelse.

4 feb. 2017

Autören

Jag tänker att av alla som skrivit om autören eller om det som skrivits om omskrivningen av autören, så upplever jag att Derrida länge var nummer ett. Om Spivak har rätt när hon säger att Derrida nu blivit sina läsare, så borde en ännu mer människoanpassad framtid vara möjlig.

30 jan. 2017

Derridas skrivglädje

När Derrida log sitt ibland lite gåtfulla leende så berättade det att han hade skrivit med skrivandet på ett så meningsfullt sätt att det skulle vara helt omöjligt att tilldela det ett pris. Akademin hedrade därför kraften i hans arbete med en stor tystnad.

28 jan. 2017

Början

Om vi idag kan använda en föreläsning från Yale som ett tecken i vår skrivmaskin så känns det som om hela skrivordningen skulle vara återuppfunnen. Att skriva med sången i en film är idag fullt möjligt. Alltså är det något som vi skulle kunna se mer av i framtiden.

25 jan. 2017

Heteroglossi

Varje gång som tidsfönstret till ett ritrum stått öppet går det att läsa in i det själva tecknet för mötet mellan konst och vetenskap. "Vid någon tidpunkt föreställde sig någon hur tiden skulle låta" skulle vi rent teoretiskt kunna tänka.

8 jan. 2017

Det fjärde

När man läser om perspektiven i en film där den ene gör film om den andre så finns alltid antagandet från den tredje (producenten) om den andre i den ene. Medvetenheten om den kulinariska triaden påverkar då antagandet om innehållet i föreställningarna. En medvetenhet som räknas som något fjärde.

4 jan. 2017

Skrivlektionen

När Derrida skrev om hur Nambikwaras hövding lär sig skrivlektionens djupgående funktion innan han förstår den - så gjordes detta med en blick mot allt framtidsarbete.