14 dec. 2017

Någon gång tänkte jag på olika texter som en blandning av manifesterade teknologier och teknologiernas manifest.