19 dec. 2017

Ringarna

Jag brukar tänka på skriften som allt som uppstår mellan det ena och det andra. Orden och ordskaparna, tecknen och tecknet. Ramen och det inramade. Ringen och det som ringer.