27 dec. 2015

Bricolage

Att sammanställningen av medvetandet pågår med material från fler källor än medvetandet kan överblicka är vackert. Jag har sett både strukturalister och poststrukturalister som upplever att utbytet mellan en oändlighet av oändligheter är den kreativa rörelsen.

23 dec. 2015

Jättestaden

Ibland tänker jag att jättestaden där borta inte bara rymmer konventioner eller representationer ur konventioner. Den rymmer också ett samtal mellan alla dessa saker.

19 dec. 2015

Sprawl

Jag älskar hur skogen sträcker sig långt bortom min horisont.

18 dec. 2015

Synecdoche

Idag kan vi fånga upp signalerna från en hel värld och bygga våra kyrkor, kartor, tankeverktyg, tidsmaskiner eller fredssymboler enbart med materialet som vi hittar. Vi skulle kunna kalla summan av alla dessa gester för symboliska utbyten

17 dec. 2015

Ett svagt sus

 Att utveckling för varje människa idag inte handlar om en tro på gamla system eller teknologier utan snarare på helt nya sätt att använda den exponentiella utvecklingen av den exponentiella utveckling är inspirerande.

13 dec. 2015

Cirklar & punkter

En cirkel, linje, rektangel eller punkt är abstraktioner som främst pekar mot sig själva. Det är först i våra medvetanden som vi kan börja tillskriva dem en betydelse eller funktion. Även om vi själva inte uppfann dem är det som om vi uppfinner och återuppfinner dem i själva kontakten med dem.

5 dec. 2015

Det som talar

Ibland tänker jag att det är mer än Derridas röst som talar till mig. Från en annan tid hör jag de omgivande människorna och utgångspunkterna för deras arbete. Allt detta blir tillsammans ett universum av språk.