8 jan. 2017

Det fjärde

När man läser om perspektiven i en film där den ene gör film om den andre så finns alltid antagandet från den tredje (producenten) om den andre i den ene. Medvetenheten om den kulinariska triaden påverkar då antagandet om innehållet i föreställningarna. En medvetenhet som räknas som något fjärde.