7 feb. 2016

Berättarelement

Ibland när jag funderar på vad ett naturfenomen är gör jag det både för att undersöka hur jag relaterar till det såväl som hur andra har valt att berätta med det.