3 feb. 2016

Framtidsgrunder

Vad är ett fundamentum futuri? Jag tänker att varje sekund utgör grunden för en framtid. Som om varje tidpunkt rymmer en möjlighet för varje medvetande att föreställa sig en framtid.