19 feb. 2016

Derridas hypervigilans

Hur Derrida blir en läsnyckel är inte enbart genom hur han använde filosofin för att frigöra tanken från filosofin. Det är något mer. Hans hemlighetsfulla leende pekade ofta mot det.