9 aug. 2010

I feel you

När man dekonstruerar den upptäcker man bland annat synden som ett tema. Jag har alltid tyckt att just synden är ett inspirerande koncept eftersom den förutsätter en annan berättelse. Den om himmel och helvete.