2 aug. 2010

Saker som inspirerar

Det är nu snart exakt fem år av saker som inspirerar. Ett evolutionärt steg har tagits framför våra ögon under den här perioden. Fenomen har dykt upp som inspirerat andra. Gamla maktstrukturer vittrar. De nya tycker jag om. Det är grupperingar som uppstår och formeras lika organiskt som en flock småfåglar. Superorganismer.