7 nov. 2011

Mellan sömn & vakenhet

Tillståndet där vi anar tankens potential. Hjärnan är fri som i sömnen, men vi är vakna nog för att erfara nervsystemets naturliga rörelser.