20 nov. 2011

Koncept

När man studerar världen utifrån ett perspektiv av nu och noll kan man enklare dela upp vad som är materia och vad som är idé. Vad som är världen och vad som är vår förståelse av världen. Utifrån det perspektivet går det sedan enklare att se idéer eller koncept.