17 okt. 2014

Frihet

Ett sätt som man kan tänka på friheten är hur upplevelsen av den blir till