8 okt. 2014

Retrospektion

Förmågan att läsa stenar är förmågan att se tiden innan människan.