25 nov. 2016

Arche

I medvetanden som föreställer sig en artificiell intelligens som blivit medveten om sin fördubblande medvetenhet kan man ana hur förhoppningarna om en transcendental signifier slutligen har materialiserats.