30 nov. 2016

Metonymi

Om jag läser filmens telos i termer av allegorin med de olika tektoniska plattornas rörelse så tänker jag att livet pågår under tiden som vi är engagerade av berättelse.