26 nov. 2016

Framtider

Vid någon tidpunkt under all tid som funnits hade någon kunnat säga "framtiden börjar när". Som en oavslutad mening vars slutgiltighet verkar hänga någonstans i tiden.