9 dec. 2016

In silico

I framtiden skulle vi med datorernas hjälp kunna simulera det medvetande som i praktiken skulle kunna föreställa sig ett noll.