12 sep. 2016

Aikido

Förr mediterade jag ibland på hur Aikido som system också rymmer en designfilosofi eller rörelseekonomi. Den är ibland svår att översätta mellan olika teckenspråk. Även om försöket ofta ger ganska intressanta läsningar.