12 aug. 2016

Trafiken

På natten är det enkelt att se den bisvärm av stål som trafiken utgör. En självlysande högoktanig blandning av intelligenser och teknologier.