28 aug. 2016

Cirkeln

Oet i ordet har formen av ett noll, en helhet eller en oändlighet. Ur latinets ordo öppnar tiden sitt valv mellan den första och den sista bokstaven.