10 apr. 2016

Krön

Helt oberoende av om vi märker ögonblicken eller inte närmar vi oss dem alltid genom förflutna framtider.