27 mars 2014

Igenkänning

Genom metamedvetenhet kan man studera hur man själv skapar mening.