3 aug. 2014

Paul Virilio

Jag tänker att Paul menar att helt oberoende av vem som ritat våra kartor så har vi bara detta liv. Paul gör en viss poäng av hastighet.