29 aug. 2014

Metamedvetenhet

Att bevittna himlen och det som bevittnar himlen. Att beskriva ett universum är att låta det rymmas i ett universum av mening.