1 aug. 2014

Gilles Deleuze

En gång tänkte jag på Gilles Deleuze som någon som upptäckte medvetandet och skapade bilder och berättelser om det.