5 sep. 2014

Distanserna

Att föreställa sig distanserna. Mellan det som skapar mening och världen. Det är ur den punkten som allt kan uppstå som berättelser, filosofi, vetenskap eller ett medvetande. Som ett flöde av upprepning och förändring.