22 nov. 2014

Hybridisering

Det här är en gestaltning av en sammanställning. Jag skapar sedan nya versioner av sammanställningen när jag tolkar eller omtolkar den.