17 okt. 2012

Återupptäckten

Att upptäcka något kan vara att se det för första gången. Igen.