12 nov. 2012

Heuristik

Genom nya verktyg kan vi sätta det upplevande i kontakt med det framväxande.