7 apr. 2015

Intertextualitet

Vad är en text och hur uppstår den? Var och när blir den till? Finns det något utanför texten?