9 okt. 2011

Tempel

Konst kan vara ett tempel. Som livet. Alltså behövs inga omvägar. Det som behövs finns i oss. Platsen dit vi längtar är också platsen där vi redan finns.