4 okt. 2011

Joseph Beuys

Pionjär som använde och utvecklade konsten som redskap för att skulptera i tid. Med några enkla symboler eller fraser skapade han rörelser som fortfarande pekar mot något mer öppet, fritt, och framåtsyftande.