22 aug. 2011

Uttolkningar

När man stannar upp och mediterar inför saker som inspirerar behöver man inte förstå varför. Det räcker med att notera det som händer.