15 aug. 2011

Doftminnen

Vissa bilder kan få mig att förnimma en doft. Hur olika sinnesintryck är kopplade till varandra är fascinerande.