26 jan. 2011

Idéer

Jag gillar att se på idéer som enheter under utveckling inrymda i ett större sammanhang. Några får stor spridning. Jag funderar ofta på hur och varför en idé hittar in för att sprida sig vidare.