22 jan. 2011

Nicolas Moulin

För det första finns något fullkomligt magnetiskt i Nicolas fiktiva bilder av megastrukturer. För det andra pratar han gärna om hur han influeras av Paul Virilio.