20 jan. 2011

Frihet

Jag minns tydligt den första gången jag hörde ordkombinationen "den fria tanken". De tre orden slog ner i mig som uppenbarelse. Trots att det var över tjugo år sedan, minns jag exakt var och vem som sa det. Idén var så kraftfull att den förändrande hela universum. Gick det att se på tankar på något annat sätt än som fria?