19 feb. 2015

Narratologi

Jag är intresserad av läsningen av läsningen. Inte bara min egen läsning av min egen läsning.