14 feb. 2015

Ikonografi

Bilderna har skapats som en utgångspunkt för vidare studier. Ibland relaterar jag till dem som om de var mina. Som om jag pratade med andras bilder och strukturerade dem som ett språk som utspelade sig genom tid.