4 okt. 2005

Boomkat

Man kan säga att Boomkat är ett slags Ginza för ny och intressant musik. Ett fantastiskt myller av artister och musik. Som vanligt med ny musik driver den även utvecklingen av nya manér inom illustration och grafisk design. Inspirerande. Fler bra länkar: Twisterella, Digfi, Radiokhartoum, Tonevendor, Friendlynoise, Dotshop, Labrador