8 juni 2006

Pierre Bourdieu

Mannen som lärde oss begrepp som "habitus" (vår ryggsäck av sociala koder) och "kulturellt kapital" som är en teoritisering kring hur en "kulturell ekonomi" fungerar. Att skapandet av konstnärlig trovärdighet och integritet ofta sker oberoende av kortsiktig monitär rationalitet. Att en konstnär, filmskapare eller musikers kulturella rationalitet ibland kolliderar med monitär rationalitet.