17 sep. 2006

Tim Eitel

Jag tror man kan gilla Tim av olika anledningar. Motiv och teman kan vid första anblick verka anspråklösa. Så behöver det inte vara. Bakom den svala ytan finns en konstnär med en stark känsla för konst. Därför funkar hans bilder på många nivåer.