7 nov. 2006

Raquel Aparicio

Illustratör född och återflyttad till Spanien. Det finns något vackert och sagolikt över hennes bilder som ofta använder drömmens och myternas mångtydighet.