26 feb. 2008

Simone Decker

Jobbar ofta i nya material för att skapa konstverk som inte sällan uppmuntrar till delaktighet av de som kommer i kontakt med konstverket.