27 jan. 2010

Andreas Amador

Det estetiska och meditativa värdena i Japanska trädgårdars mönster i sand förblir nog en livslång kärlek. Meditation och upplevelser av skönhet går alltid att nå utan pengar. Kanske är det just därför jag gillar det Andreas gör så mycket.