25 mars 2011

Liv

Att notera hur detaljerna och mönstren varierar och upprepas till en punkt där även medvetandet som noterar det också är en del av det.