28 jan. 2012

Konsten att se

Förmågan att se utan att tolka är upplevelsen av liv. Där är möjligheter oformulerade rörelser.